ေမေမတို႔အတြက္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း

by: kyithar nyeinchan 2,184
 0 comments  1 love

ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ေမေမေတြမွာ ေအာက္ပိုင္းၾကြက္သားတင္းမာမႈေတြကို ခံစားေနရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေၾကာေတြကို ေျပေလ်ာ့ေစဖို႔ အတြက္ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္


Comments

0 comments