ကေလးေတြ အတြက္ ဘရိုဘိုက္ေရာတစ္ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္ရတယ္ ဆိုတာ

by: kyithar nyeinchan 58
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဓါတ္ေတြထဲမွာမွ ပရိုိဘိုက္ေရာတစ္ဓါတ္ဟာ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ေဒါက္တာၾကယ္စင္ယုမြန္ က အခုလိုေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments