သားသားမီးမီးတို႕ မွာ လိုအပ္တဲ့ Vitamins ဓါတ္အေၾကာင္း

by: kyithar nyeinchan 105
 0 comments  0 love

သားသားမီးမီးတို႔မွာ တကယ္ကို လိုအပ္လွတဲ့ Vitamins ဓါတ္အေၾကာင္း ကို အာဟာရဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ညီညီေက်ာ္က အခုလိုေျပာျပထားတာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments