ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမမ်ား အစပ္အမ်ားၾကီး စားတဲ့အခါ

by: Khin Nyein Lwin 4,791
 3 comments  12 love

အစပ္ၾကိဳက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခါ အစပ္ဘယ္လိုစားရမလဲဆိုတာ၊ ဘယ္ေလာက္စားရမလဲ ဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္


Comments

0 comments