ပရိုဘိုက္ေရာတစ္နဲ႔ ကေလးေတြ ဝမ္းဗိုက္က်န္းမာေရးအေၾကာင္း

by: kyithar nyeinchan 100
 0 comments  1 love

ကေလးေတြ ဝမ္းဗိုက္က်န္းမာေရးအတြက္ ပရိုဘို္က္ေရာတစ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ကို အာဟာရဆိုင္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းဝင္းျမင့္ ကေန ေျပာျပထားတာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments