ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႔ နံနက္ခင္း ေယာဂေလ့က်င့္ၾကမယ္

by: kyithar nyeinchan 156
 0 comments  0 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ အေနနဲ ႔ နံနက္ခင္းအိိပ္ယာနိုးတဲ့ အခါမွာ ခႏၶာကိုယ္တင္းေနတာေတြ နာက်ဥ္ေနတာေတြ ကင္းေဝးေစဖို႔ အတြက္ နံနက္ခင္း အခ်ိန္မွာ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကို လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္


Comments

0 comments