ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ညအိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ေမေမတို႔ အတြက္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း

by: Khin Nyein Lwin 12,191
 0 comments  0 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ည ဘက္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ေမေမေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္ ၊ ဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ကိုလုပ္ေဆာင္တဲ့ အခါမွာ အခုျပသေပးမယ့္ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း ကို ျပဳလုပ္ေပးလို႔ရပါတယ္ေနာ္


Comments

0 comments