ေျခသလံုးၾကြက္တက္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႕ အတြက္ ေယာဂက်င့္စဥ္

by: kyithar nyeinchan 144
 0 comments  1 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႔ အေနနဲ႔ မတ္တပ္ရပ္တာ ၾကာရင္ျဖစ္ေစ ၊ ထိုင္တာၾကာရင္ျဖစ္ေစ ၾကြက္တက္တတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ေယာဂက်င့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္ ဆိုတာကို ျပသေပးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments