ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေမေမတို႔ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ မအီမသာ

by: kyithar nyeinchan 182
 0 comments  4 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ေတြမွာ ေမေမေတြျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ မအီမသာျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြက ဘာေၾကာင့္ဆိုတာနဲ႔ ဒီလိုျဖစ္တဲ့ အခါမွာ ဘယ္လိုေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္


Comments

0 comments