ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ နဲ႔ နာနတ္သီး ၊ သေဘၤာသီး အေၾကာင္း

by: kyithar nyeinchan 76
 1 comments  6 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ အေနနဲ႔ နာနတ္သီး ၊ သေဘၤာသီး စားသင့္တယ္ မစားသင့္ဘူး ဆိုတာ ေတြ က အျမဲ တမ္းအတြက္ အျငင္းပြားစရာတစ္ခု လို ျဖစ္လို႔ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အျငင္းပြားမႈေတြ ကင္းေဝးေစဖို႔ အတြက္ ဒီဗီဒီယို ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္


Comments

0 comments