သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ မိခင္တစ္ဦးရဲ ႔စိတ္ခံစားခ်က္

by: kyithar nyeinchan 421
 0 comments  0 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကတည္း က ရိုးရိုးပဲ ေမြးခ်င္ခဲ့တဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ ႔ခံစားခ်က္ကို အခုလိုပဲ ၿကားသိခဲ့ရပါတယ္။ အခုလို သဘာဝအတိုင္း ရိုးရိုးေမြးခဲ့တဲ့ အခါမွာလည္း သူမကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ညွစ္နည္းကို အခုလိုေဝမွ်ခဲ့ပါေသးတယ္


Comments

0 comments