နို႔လည္ သြားတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ ႔ခံစားခ်က္ အေၾကာင္း

by: kyithar nyeinchan 46
 0 comments  0 love

ကေလး ကို မိခင္နို႔ မတိုက္နိုင္ေတာ့ဘဲ နို႔လည္ သြားတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ ရဲ ႔ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ဘယ္လို အရာေတြ ကို ဆင္ျခင္သင့္တယ္ဆိုတာကို ဒီဗီဒီယို ေလး ကေန ဗဟုသုတ ရရွိေစဖို႔ အတြက္ အခုလို ေဝမွ်ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္


Comments

0 comments