ဒုတိယရင္ေသြးေလးေမြးတဲ့ အခါ ပထမကေလးကို အခ်ိန္ပိုေပးပါ

by: kyithar nyeinchan 24
 0 comments  0 love

ေမေမတို႔ ဒုတိယရင္ေသြးေလးကို ေမြးတဲ့အခါမွာ ပထမကေလးကို ဘာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို မီးမီးေခတ္ေခတ္ရဲ ႔ အေမက အခုလိုေျပာျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments