ကေလးေမြးၿပီး ေမေမေတြအတြက္ သားအိမ္ေလ့က်င့္ခန္း

by: kyithar nyeinchan 3,511
 2 comments  9 love

ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ေမေမေတြ အတြက္ သားအိမ္ကို ျပန္ၿပီးဆြဲတင္ေပးသလို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ရွိေစမယ့္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ဒီေလ့က်င့္ခန္းကို ကေလးယူဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေမေမေတြလည္း ေလ့က်င့္နိုင္သလို အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီး မဟုတ္တဲ့ အပ်ိဳႀကီးေတြအေနနဲ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ပါက သားအိမ္တြင္ ေရအိတ္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္


Comments

0 comments