ကေလးအတြက္ ျဖည့္စြက္စာကို ေမေမေတြကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ၾကရဲ ႔လား

by: kyithar nyeinchan 3,316
 0 comments  0 love

ျဖည့္စြက္စာကို ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ၾကတဲ့ ေမေမေတြရွိၾကသလို  အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ ေမေမေတြအေနနဲ႔လည္း ဘယ္လိုေတြျပင္ဆင္ၾကတယ္ ဆိုတာကို အခုလိုေဆြးေႏြးေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments