အသက္ ၆ နွစ္အရြယ္မွာ သီခ်င္း အပုဒ္ ၃၀ ေက်ာ္တီးတတ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ သားသား

by: kyithar nyeinchan 36
 0 comments  0 love

အသက္ ၆ နွစ္အရြယ္ နဲ႔ သီခ်င္း အပုဒ္ ၃၀ ေက်ာ္ကို Drum တီးတတ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ သားသားအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments