သားသားမီးမီးတို႔ အတြက္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္တဲ့ အခါ ဘာေတြ သိထားသင့္လဲ

by: Mi Mi 31
 0 comments  0 love

သားသားမီးမီးေတြ အတြက္ ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေနရာမွာ ေမေမတို႔ အေနနဲ႔ သိသင့္တာေတြကို မိခင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ က သူမရဲ ႔ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို အခုလိုေဝမွ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments