သားသားမီးမီးတို႔ အတြက္ အဆာေျပမုန္႔ ေရြးခ်ယ္ၾကမယ္

by: kyithar nyeinchan 296
 0 comments  0 love

သားသားမီးမီးတို႕ အတြက္ အဆာေျပမုန္႔ကို ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္သလဲ ဆိုတာကို ေမေမနွစ္ေယာက္က သူတို႔ ရဲ ႔အေတြ႔ အႀကံဳေတြကို ေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments