သားသားမီးမီးတို႕ ႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔ ဘာေတြ ေကြ်းၾကမလဲ

by: kyithar nyeinchan 87
 0 comments  0 love

သားသားမီးမီးတို႕ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႕ အတြက္ ေမေမတို႔အေနနဲ႔ ဘာေတြ ေကြ်းသင့္တယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးေျပာျပထားပါတယ္ေနာ္


Comments

0 comments