အိမ္မွာ ရွိတဲ့ ပစၥည္းနဲ႔ ေယာဂေလ့က်င့္ၾကမယ္

by: kyithar nyeinchan 23
 0 comments  0 love

အိမ္ထဲ ကေန အိမ္ျပင္ကို မထြက္ခ်င္တဲ့ ေမေမေတြ အေနနဲ႔ အိမ္မွာ ပဲ ရွိတဲ့ပစၥည္းေလးေတြ နဲ႔ အလြယ္တကူ ေယာဂေလ့က်င့္နိုင္ေအာင္လို႔ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္


Comments

0 comments