ကေလးေတြ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ထမင္း ဝိုင္း

by: kyithar nyeinchan 38
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညႊတ္တဲ့ ထမင္း ဝိုင္း ေလးကို ေမေမတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ရမယ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments