ေဆာင္းရာသီမွာ ကေလးေတြ နာမက်န္း ျဖစ္ျခင္းကေန ဘယ္လို ကာကြယ္ေပးမလဲ

by: Khin Nyein Lwin 334
 0 comments  0 love

ေဆာင္းရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြကို နာမက်န္းမျဖစ္ေအာင္လို႔ ဘယ္မ်ိဳး အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ ဆိုတာေတြကို ဒီဗီဒီယိုထဲ မွာ ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments