အာဟာရျပည့္ဝၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဆိုတာ

by: kyithar nyeinchan 295
 0 comments  1 love

အာဟာရျပည့္ဝၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဆိုတာ အစားအစာကို ပံုမွန္စားဖို႔ အတြက္ မိခင္ ရဲ ႔ အားထုတ္မႈဆိုတာကလည္း လိုအပ္လွပါတယ္။ ဒီဗီဒီယိုေလး ကေတာ့ အဆာေျပ ျပင္ဆင္ေပးေနတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ကို ရိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments