ကေလးေတြ နဲ႔ မိဘ ရဲ ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ က တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ပါသလား

by: kyithar nyeinchan 14
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ နဲ႔ မိဘ တိုင္းရဲ ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဆိုတာ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳး က်ဖို႕ အတြက္ လိုအပ္လွပါတယ္ ။ ဒီလို ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ မိဘ ေတြ ကို္ယ္တိုင္ကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနဖို႔ လိုတယ္ ဆိုတာကို ေဒါက္တာၿဖိဳးသီဟ က အခုလိုေဆြးေႏြးေပးထားပါတယ္


Comments

0 comments