ကေလးေတြ ဝမ္းဗိုက္ေကာင္းၿပီး က်န္းမာေအာင္ ေမေမတို႔ ခ်က္ျပဳတ္လို႔ ေကြ်းမယ္

by: kyithar nyeinchan 66
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ ဝမ္းဗိုက္ေကာင္းမွ ကိုယ္ခံစြမ္းအားလည္း ေကာင္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမေမတို႔ အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးေတာ့ ေကြ်းနိုင္မယ့္ အစားအစာျပဳလုပ္ပံုစံေတြ ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္


Comments

0 comments