ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာ မျဖစ္ေစဖို႔ နဲ႔ ဝမ္းမခ်ဳပ္ေအာင္ ကာကြယ္ၾကမယ္

by: kyithar nyeinchan 249
 0 comments  1 love

ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလ်ာ မျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္နဲ႔ ဝမ္းမခ်ဳပ္ေအာင္လို႔ ဘယ္လို အစားအစာေတြကို ေကြ်းသင့္တယ္ ဆိုတာကို အာဟာရဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းဝင္းျမင့္ ကေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments