ကိုယ္၀န္ေဆာင္ 1 ပတ္ ကေန 12 ပတ္အတြင္းၾကီးထြားမွု႕အဆင့္ဆင့္

by: Thu Ha 51
 0 comments  0 love

ကေလးေလး ဘယ္လိုၾကီးထြားလာမွာလဲ ? ကိုယ္၀န္ပတ္ (၁) မွ (၄)ပတ္ ကေလးရဲ႕အရြယ္အစားက ဘိန္းေစ့တစ္ေစ့သာေလာက္ရွိျပီး အရွည္ကေတာ့ 0.35 ကေန 0.66 စင္တီမီတာအတြင္း ရွိပါတယ္။


Comments

0 comments