ကို္ယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေမေမတို႕ေရွာင္ရမယ့္အစားအစာမ်ား

by: Khin Nyein Lwin 586
 2 comments  6 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း က်န္းမာအားရွိဖို႕ လိုအပ္တဲ့ေမေမေလာင္းမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုအစားအစာေတြကို မစားရဘူးဆိုတာကို ေျပာျပေပးထားတယ္ေနာ္


Comments

0 comments