အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္မယ့္ အာလူးအနွစ္

by: kyithar nyeinchan 226
 0 comments  1 love

သားသားမီးမီးတို႕ အတြက္ ေမေမတို႔ အေနနဲ႔ အိမ္မွာ ပဲ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္မယ့္ အာလူးအနွစ္ေထာင္း ျပဳလုပ္ပံုကို အာဟာရဆိုင္ရာအထူးကု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments