နို႕အန္ျခင္း နဲ႔ ေလနာေရာဂါအေၾကာင္း

by: kyithar nyeinchan 95
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ ႏို႔ အန္တာန႔ဲ ေလနာ ေရာဂါ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ ဆိုတာကို ေဒါက္တာေအာင္ၾကည္ဝင္း က အခုလိုေျပာျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း အေမေတြ အေနနဲ႔ စိတ္ဓါတ္မက်က်ဖို႔ နဲ႔ ကေလးေတြ ကို ဘယ္လို ဂရုစိူက္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာေတြ ကို ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments