အသီးအရြက္မစားလို႔ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ ေမေမတို႔အတြက္

by: kyithar nyeinchan 543
 0 comments  0 love

ကေလးတစ္ေယာက္အသီးအရြက္မစားလို႔ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ ေမေမတို႔ အတြက္ ေျဖရွင္း နည္းလမ္းေလးေတြ ကို မိခင္နွစ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးထားတာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments