ကေလးကိုဆံပင္ရွည္ ထားေပးတဲ့ ေမေမေတြအတြက္

by: kyithar nyeinchan 380
 0 comments  0 love

ကေလးကို ဆံပင္ရွည္ထားေပးၿပီးေတာ့ ေမေမတို႔ဘယ္လိုဂရုစိုက္သင့္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္


Comments

0 comments