အေမကို ဝိုင္းကူေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ေခ်ာင္းေခ်ာင္း

by: kyithar nyeinchan 229
 0 comments  0 love

ေခ်ာင္းေခ်ာင္းေလး က အေမ ဟင္းခ်က္တဲ့ အခါ ေဘးနားကေနၿပီးေတာ့ ဝိုင္းကူတတ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments