ခ်က္မေၾကြခင္မွာ မွန္ကန္တဲ့ေရပတ္တိုက္နည္း

by: kyithar nyeinchan 3,287
 0 comments  0 love

ကေလးကို ခ်က္မေၾကြခင္မွာ ေရပတ္တိုက္နည္း အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ ကေလးေတြကို ခ်က္မေၾကြခင္မွာ ေရမခ်ိဳးေပးရန္မသင့္သလို ေရပတ္တိုက္တဲ့ ေနရာမွာလည္း နည္းစနစ္က်က် ေရပတ္တိုက္ေပးဖို႔အတြက္ လိုအပ္လွပါတယ္


Comments

0 comments