ကေလးကို Baby Spa သို႔ ပို႔ေပးျခင္း

by: kyithar nyeinchan 46
 0 comments  0 love

ကေလးကို Baby Spa ပို႔ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္းကိုလည္း အခုေနာက္ပိုင္းမွာ မိဘေတြျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အခုလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္း ကေနဘယ္လိုအရာေတြက ကေလးေတြ အတြက္ေကာင္းမြန္ေစတယ္ ဆိုတာကိုလည္း မိခင္တစ္ဦးက သူမရဲ ႔အျမင္ကို အခုလိုေျပာျပေပးထားပါတယ္


Comments

0 comments