ကေလးေတြ အိမ္မွာ ေဆာ့ကစားနိုင္မယ့္ ကစားနည္း

by: kyithar nyeinchan 140
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ အိမ္မွာ ေနရင္းနဲ႔ ေဆာ့ ကစားနိုင္မယ့္ ကစားနည္းတစ္ခု ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ အိမ္မွာ ေနရင္း ထိုင္လ်က္အေနအထားနဲ႔ ေဘာလံုးေကာက္ကစားတဲ့ ကစားနည္း ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments