ကေလးေတြ အတြက္ နံနက္စာ ၾကက္သားခနုံထုပ္

by: kyithar nyeinchan 110
 0 comments  0 love

ကေလးတိုင္းအတြက္ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ နံနက္စာဟာလိုအပ္လွပါတယ္။ ၄ နွစ္ေက်ာ္ အရြယ္ကစလို႕ စားနိုင္ၿပီး အာဟာရလည္း ျပည့္ဝသလို ကိုယ္တိုင္လည္း အိမ္မွာ ျပဳလုပ္နိုင္မယ့္ ၾကက္သားခနုံထုပ္ျပဳလုပ္နည္း ကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ 💗💗💗 💗💗💗


Comments

0 comments