အသက္ ၉ လေက်ာ္ အရြယ္ကေလးကို မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

by: kyithar nyeinchan 282,026
 0 comments  5 love

အသက္ ၉ လေက်ာ္အရြယ္ကေလးကို ရုပ္ပံုေလးေတြ ျပၿပီးေတာ့ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေအာင္လို႕ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ေပးတယ္ ဆိုတာကို မွ်ေဝလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္ 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗


Comments

0 comments