ေမေမႏွစ္ေယာက္ေျပာျပတဲ့ စာက်က္နည္းအေၾကာင္း

by: Mi Mi 4
 0 comments  0 love

စာေမးပြဲ နီးတဲ့ သားသားမီးမီးတို႕ အတြက္ စာက်က္နည္းေတြကို ေမေမနွစ္ေယာက္က အခုလိုေျပာျပထားတာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments