ဝမ္းဗိုက္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပရိုဘိုက္ေရာတစ္ပါဝင္တဲ့ အစားအစာမ်ားအေၾကာင္း

by: kyithar nyeinchan 33
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ အတြက္ ဝမ္းဗိုက္က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္လို႔ ေမေမတို႔ အေနနဲ႔ သိသင့္တာေတြ အျပင္ ပရိုဘိုက္ေရာတစ္ပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြကို ဘယ္လိုရရွိနိုင္မယ္ဆိုတာကို အခုလိုေျပာျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments