ကေလးေတြ ႀကီးထြားဖို႔အတြက္ ေကြ်းရမယ့္ အာဟာရေတြအေၾကာင္း

by: kyithar nyeinchan 177
 0 comments  1 love

ကေလးေတြ ႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ေကြ်းရမယ့္ အစားအစာေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရေတြ အေၾကာင္းကို အာဟာဆိုင္ရာအထူးကု ေဒါက္တာ ညီညီေက်ာ္ကေန အခုလိုေျပာျပထားပါတယ္


Comments

0 comments