ကေလးေတြ အတြက္နံနက္စာနဲ႔သေရစာျပင္ဆင္ပံု

by: kyithar nyeinchan 88
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ အတြက္ နံနက္စာနဲ႔ သေရစာျပင္ဆင္ပံုေလးေတြ ကို ေမေမေတြအတြက္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ကေလးေတြ အာဟာရျပည့္ဝေစဖို႔ အတြက္ကိုယ္တိုင္အိမ္မွာ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ ေမေမတို႔အတြက္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္


Comments

0 comments