ကေလးမေမြးခင္နဲ႔ ေမြးၿပီးေနာက္သိသင့္တာေလးေတြ

by: kyithar nyeinchan 2,437
 0 comments  0 love

ကေလးမေမြးခင္မွာ လိုအပ္တာေလးေတြကို ဝယ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုတာေတြနဲ႔ ကေလးေမြးၿပီးေနာက္မွာ ကေလးကို ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္ ဆိုတာေလးေတြကို ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments