ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႔ Fit Ball နဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၾကမယ္

by: kyithar nyeinchan 57
 0 comments  0 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ အိမ္မွာပဲ Fit Ball ကို အသံုးျပဳလို႔ ျပဳလုပ္နုိင္မယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္


Comments

0 comments