ကိုုယ္ဝန္ရွိတာ ေသခ်ာၿပီလား

by: Phyo Pyae Thu
 0 comments  4 love

ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနလား၊ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ကာလေတြ ေက်ာ္လြန္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ ရွိမရွိ သိရဖို႔ စစ္ၾကည့္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။

မ်ိဳးေအာင္ေဆးမ်ားေသာက္ျပီး ခဏအႀကာမွာ ကိုယ္၀န္ကို စစ္ေဆးမိျခင္းေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ (Photo by 天天快报)

ေမေမေလာင္းျဖစ္ခ်င္တဲ့သူတို႔ေရ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနလား၊ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ကာလေတြ ေက်ာ္လြန္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ ရွိမရွိ သိရဖို႔ စစ္ၾကည့္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကိုယ္ဝန္ဆီးစစ္တံမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္း ျပေနေပမယ့္ တကယ္ ကိုယ္ဝန္မရတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ကိုယ္ဝန္မရွိေၾကာင္း ျပေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတာေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က် သိရွိဖို႔ လိုလာပါၿပီ။

HCG ေဟာ္မုန္းပါတဲ့ မ်ိဳးေအာင္ေဆးမ်ားေသာက္ျပီး ခဏအႀကာမွာ ကိုယ္၀န္ကို စစ္ေဆးမိျခင္းေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ (Photo by Bijoux élégants)

ကိုယ္ဝန္ရွိေနေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္မရွိေၾကာင္း အေျဖထြက္ျခင္း

ဒီလိုျဖစ္ရတာေတာ့ ေနရာမွားၿပီး သေႏၶတည္ျခင္း၊ မ်ိဳးဥအိမ္မွာ ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈ ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မ်ိဳးေအာင္ၿပီးတဲ့ မ်ိဳးဥဟာ သားအိမ္နံရံမွာ တြယ္ကပ္မေနဘဲ ပ်က္စီးးျခင္း၊ HCG ေဟာ္မုန္းပါတဲ့ မ်ိဳးေအာင္ေဆးမ်ားေသာက္ျပီး ခဏအႀကာမွာ ကိုယ္၀န္ကို စစ္ေဆးမိျခင္းေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္မရွိေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနေၾကာင္း အေျဖထြက္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္မရွိေပမယ့္ ဆီးစစ္တံမွာ ရွိတယ္လို႔ ေပၚေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္ေဆးမႈကို ရာသီမေပၚတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ေစာေစာစီးစီး ဆီးစစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ရွိခ်ိန္မွာ ထြက္တဲ့ ေဟာ္မုန္းထက္ ေစာၿပီး စစ္ေဆးမိျခင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆီးထဲကို ကိုယ္၀န္စစ္ကိရိယာကို ထည့္ျပီးျပီးခ်င္း ျပန္ထုတ္လိုက္တာေၾကာင့္ အေျဖမွန္ရရန္ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္မရရွိတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ဆီးစစ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ မေသခ်ာဘူးဆိုရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာေလး ျပၿပီး အသံလိႈင္း၊ ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္မရွိဘူးလို႔ ျပေနရင္လည္း ရာသီေသြးက ေပၚလာၿပီး နာက္တပတ္ခန္႕အႀကာတြင္ တေခါက္ျပန္စစ္ပါ။ ေနာက္တပတ္မွာ ျပန္စစ္ေပမယ့္  ကိုယ္၀န္မရွိေၾကာင္း  ျပသေနျပီး ရာသီေသြးလည္း မလာဘူးဆိုရင္ ဆရာဝန္ျပပါ။ ဒီလိုျဖစ္ရတာက  သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္း မူမမွန္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပံုမွန္ထက္နညး္ျခင္း၊ မ်ိဳးဥတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိျခင္းနွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း Kalay ကေန ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

From Kalay with


Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles
x