ကိုယ္ဝန္သည္ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းတဲ့ မွားယြင္းစြာ သေႏၶတည္ျခင္း

by: Editor
 0 comments  29 love

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာစမွာ သားအိမ္မွာမဟုတ္ပဲ သားဥျပြန္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိရင္ ျပသတတ္တဲ့ လကၡဏာေတြကေတာ့ မိန္းမကိုယ္ကေန ေသြးဆင္းတတ္ပါတယ္။

ပံုမွာျပသထားတာကေတာ့ သားဥျပြန္မွာ သေႏၶတည္ေနတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ နွစ္ဖက္ ဥျပြန္နွစ္ခုရွိတဲ့ထဲက ညာဘက္မွာ သေႏၶတည္ေနတာျဖစ္ျပီး ေပါက္ထြက္ေနပံုျဖစ္ပါတယ္။

မိခင္ေလာင္းေတြရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ကာလ(၃)လလာက္မွာ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္း ဆီးစပ္ဝန္းက်င္မွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကိုက္ခဲျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလို လကၡဏာျပသတာဟာ သေႏၶတည္စမွာ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ သေႏၶသားက သားအိမ္ထဲမွာ တြယ္ကပ္ရမယ့္အစား သားဥျပြန္ထဲမွာ တြယ္ကပ္သြားပါတယ္။ ဒီအခါ  သားဥျပြန္ထဲမွာ သေႏၶသားတျဖည္းျဖည္းၾကီးလာျပီး ကုိက္ခဲမႈေတြ စျပီး ခံစားလာရပါတယ္။ ကုိက္ခဲမႈေသးေသးေလးေတြကို သတိလက္လြတ္ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ သေႏၶသားၾကီးလာျပီး သားဥျပြန္ေပါက္ထြက္တာ၊ ေသြးထြက္မ်ားတာေတြ ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ မိခင္ရဲ႕ အသက္ကို ဆံုးရံႈးရနုိင္ေျခရွိပါတယ္။

သားအိမ္မွာမဟုတ္ပဲ သားဥျပြန္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိရင္ ျပသတတ္တဲ့ လကၡဏာေတြကေတာ့ မိန္းမကိုယ္ကေန ေသြးဆင္းတတ္ပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းနာက်င္ကိုက္ခဲတာ၊ မူးမိုက္တာ၊ အားအင္ကုန္ခမ္းသလုိ ခံစားရတာ စတဲ့ လကၡဏာေတြကို ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သေႏၶတည္တဲ့ေနရာမွန္သလားဆိုတာကုိ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသစစ္ေဆးပါ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာစမွာ ေနရာလြဲမွားျပီး သေႏၶတည္သလား၊ ေနရာမွန္သလားဆိုတာကို ေသခ်ာသိဖို႔ အစတည္းက ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ကို ပ်က္ေစနုိင္တဲ့ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာေတြကေတာ့ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုးလို နာတာရွည္ေရာဂါသည္ေတြ၊ သားအိမ္(သို႔မဟုတ္) သားအိမ္ေခါင္းျပႆနာရွိေနသူေတြ (တခ်ိဳ႕မွာ ေမြးရာပါ သားအိမ္မူမမွန္တာေတြ ရွိပါတယ္)၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူမွာ  HIV ပိုးလို တျခားေရာဂါပိုးရွိေနသူေတြ စတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်နိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းထဲ မ်ိဳးရိုးနဲ႔လည္း ဆုိင္သလို၊ ပတ္ဝန္းက်င္အဆိပ္အေတာက္ေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈနဲ႔ လည္း သက္ဆုိင္ပါတယ္။

 

From Kalay with


Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles
x