ကေလးအမည္ေရြးျခင္း
  • Kalay.com.mm တြင္ကိုယ္ပိုင္ အေကာင့္ မရွိပါက ပထမဦးစြာ register သြင္းပါ။
  • သင့္ကေလးရဲ႕ ေန႔အလိုက္ အတြဲအဖက္ေကာင္းမယ့္ နာမည္ေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ နံေတြကို ႏွိပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေန႔နံနဲ႔ကိုက္ညီမည့္ နာမည္ေလးေတြကို အစဥ္လိုက္ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။
  • ကေလးရဲ႕ ေန႔နံအလိုက္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္နာမည္ေလးေတြေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက Get Name ဆိုတဲ့ Box ေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
  • ကဲဒါဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကေလးအတြက္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္နာမည္ေလးကို Naming Tool ေလးက ဖန္တီးၿပီးပါၿပီ။


တနလၤာ :
အဂၤါ :
ဗုဒၶဟူး :
ရာဟု :
ၾကာသပေတး :
ေသာၾကာ :
စေန :
တနဂၤေႏြ :

Comments

0 comments