သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းစထားရမလဲ

by: Nang Htwe
 0 comments  0 love

သားသားမီးမီးေလးတုိ႔ကို ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ မူႀကိဳထားေပးတာက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြ တိုးတက္လာေစပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ မူႀကိဳစထားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား။ ဘယ္အသက္အ႐ြယ္မွာ ေက်ာင္းစထားဖို႔ အေကာင္းဆံုးလဲ။ အသက္(၂)ႏွစ္ခြဲကေန (၄)ႏွစ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းစထားလို႔ရပါၿပီ။ ေက်ာင္းစထားဖို႔ အေကာင္းဆံုးအ႐ြယ္ကေတာ့ (၃)ႏွစ္နဲ႔ အထက္ပါ။  အသက္(၃)ႏွစ္အထက္မွာ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ မူႀကိဳစထားေပးတာက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ပိုၿပီးအေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ စာသင္ခန္းကေန ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြ တိုးတက္လာေစပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ မူႀကိဳစထားမယ္ဆိုတာကေတာ့ ေမေမေဖေဖတုိ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္။

စာသင္ခန္းကေန ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြ တိုးတက္လာေစပါတယ္ (Photo by LePort Schools)

မူႀကိဳ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထားေပးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာျခင္း

ေက်ာင္းကေန သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူတူေဆာ့ကစားလာႏုိင္ၿပီး အဖြဲ႕လုိက္လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္လာပါတယ္။ အသက္(၃)ႏွစ္မွာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနတယ္ဆိုရင္ သားသားမီးမီးေလးေတြကို မူႀကိဳ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထားေပးပါ။

သင္ယူႏိုင္စြမ္းေတြလည္း တိုးတက္လာပါတယ္ (Photo by montessori)

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္လာျခင္း

မူႀကိဳ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းစထားေပးတာက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ရရွိေစပါတယ္။ ေမေမေဖေဖတို႔အေပၚ မွီခိုတာေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ကိုယ္တိုင္ေဆာင္႐ြက္ခ်င္စိတ္ေတြ တိုးလာေစပါတယ္။ ကစားစရာပစၥည္းေတြနဲ႔ စာေရးကိရိယာပစၥည္းေတြ ကိုင္တြယ္တာကၽြမ္းက်င္လာပါတယ္။ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္းနဲ႔ ပံုျပင္ေလးေတြကိုလည္း ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားလာေစပါတယ္။ သင္ယူႏိုင္စြမ္းေတြလည္း တိုးတက္လာပါတယ္။

စိ္တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္လာျခင္း

သားသားမီးမီးေလးတို႔အတြက္ေတာ့ မူႀကိဳ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။ သူငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြနဲ႔ စတင္ေတြ႕ဆံုရတာ၊ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္းေတြနဲ႔ ပံုျပင္ေတြကို မၾကာခဏ ထိေတြ႕ေနတာက သားသားမီးမီးေလးေတြကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈေတြရရွိေစပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ အခက္အခဲေတြၾကံဳေတြ႕ရၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေနသားက်လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဖိအားမေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တာျခင္း မတူညီၾကပါဘူး။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကို  မူႀကိဳထားလိုက္တဲ့အခါမွာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာႏုိင္ေၾကာင္းကို Kalay ကေန ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

From Kalay with


Comments

0 comments
Latest video