ေမေမကေလးေလး သူမ်ားကေလးေတြနဲ႔ အလြယ္တကူရင္းႏွီးေစဖို႔

by: Nang Htwe
 0 comments  0 love

သူငယ္ခ်င္းက အေရးပါတဲ့ ေနရာကေန ပါဝင္ေနတာမို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြရရွိဖို႔ ေမေမတုိ႔ အကူအညီေပးသင့္ပါတယ္ေနာ္

ကေလးငယ္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြနဲ႔ အေပါင္းအသင္းေတြ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ အသက္(၃)ႏွစ္ခြဲကေန (၄)ႏွစ္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြကို စတင္ေတြ႕ၾကံဳရပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စတင္ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအစမွာ စိတ္႐ႈပ္ေထြးတာေတြ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြ ဒီလိုအခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အလြယ္တကူရင္းႏွီးႏုိင္ဖို႔ ေမေမတို႔ဘက္က အကူအညီေတြ ေပးရပါမယ္။

ကေလးငယ္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြနဲ႔ အေပါင္းအသင္းေတြ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္ (Photo by 祝吉どんぐり児童クラブ)

(၁) စိုးရိမ္စိတ္

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ကေလးငယ္မွာ စိုးရိမ္စိတ္ ေတြ ၾကံဳရပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ေရရွည္ခင္မင္ေအာင္ ဘယ္လိုေပါင္းသင္းရမယ္ဆုိတာ ကေလးငယ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။ ဟိုဘက္ကေလးငယ္က ခပ္ဆိုးဆိုး ဒါမွမဟုတ္ ဂ်စ္ကန္ကန္တစ္ေယာက္ဆိုရင္ ေမေမ့ကေလးေလးမွာ ပိုၿပီးေတာင္ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေမေမတုိ႔က အဆင္ေျပေအာင္ အၾကံဥာဏ္ေတြေပးရပါမယ္။ ကေလးငယ္ကိုလည္း သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာအခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္ဆိုတာကို ေမးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၂) ျငင္းပယ္ျခင္း

တျခားကေလးငယ္ေတြက ေမေမကေလးေလးကို သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ ျငင္းပယ္တာေတြ ၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ၾကံဳေတြ႕ရခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္က အနည္းငယ္ လန္႔သြားပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္သူငယ္ခ်င္းအသစ္ မေပါင္းရဲ႕တာနဲ႔ မဖြ႔ဲရဲတာေတြ ၾကံဳလာရပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ေမေမတုိ႔က ကေလးငယ္ကုိ သူငယ္ခ်င္းအသစ္ ထပ္မံဖြဲ႔ဖို႔ တိုက္တြန္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၃) ျပႆနာ

မိဘနဲ႔ မၾကာခဏ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြမွာလည္း သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္း နည္းႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မွာ ျပႆနာေတြရွိခဲ့ရင္ ေမေမတုိ႔အေနနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမ တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ကေလးငယ္ကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္တုိတြင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးလို႔ရပါတယ္ (Photo by jianshu)

(၄) ေမးျမန္းပါ

ကေလးငယ္မွာ သူငယ္ခ်င္းရွိမရွိ ေမေမတုိ႔ စံုစမ္းရပါမယ္။ ေက်ာင္းထမင္းစားခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ထဲ စားတာမ်ိဳး မၾကာခဏ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ကေလးငယ္မွာ သူငယ္ခ်င္း နည္းေနတာ ေသခ်ာေနပါၿပီ။ ေက်ာင္းမွာ ႐ြယ္တူခ်င္း မၾကာခဏ အႏိုင္က်င့္ခံရတယ္ဆုိရင္ ကေလးငယ္မွာ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းထားဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနပါတယ္။

(၅) ေလ့က်င့္ေပးပါ

ကေလးငယ္ကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္တုိတြင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးလို႔ရပါတယ္။ လမ္းမွာေတြ႕တဲ့အခါ ျပံဳျပခိုင္းတာ၊ စကားေျပာခိုင္းတာ၊ ကစားစရာေတြကို အတူတူေဆာ့ခိုင္းတာနဲ႔ မုန္႔ေကၽြးခိုင္းတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၆) လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေက်ာင္းကေန ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ကစားပြဲေတြမွာ ကေလးငယ္ပါဝင္ဖုိ႔ ေမေမတုိ႔ တိုက္တြန္းသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုပြဲေတြကေန ကေလးငယ္အတြက္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြ ေက်ာင္းတတ္တဲ့အခါ သူငယ္ခ်င္းက အေရးပါတဲ့ ေနရာကေန ပါဝင္ေနတာမို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြရရွိဖို႔ ေမေမတုိ႔ အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း Kalay ကေန ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

From Kalay with

Tag: helpKidsmake friends

Comments

0 comments
Latest video