1 item(s)

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သက္တမ္း (၃၇)ပတ္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သက္တမ္း (၃၇)ပတ္ 6
By Khin Nyein Lwin
26/06/2017
ကေလးရဲ႔ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အဆုတ္က ဆက္ၿပီးေတာ့ ရင့္သန္လာေနပါၿပီ။ အျဖဴဆင္းတာေတြပိုမ်ားလာၿပီး...